CartOstukorv

Tingimused

Palun lugege enne tellimuse tegemist see dokument tähelepanelikult läbi. Võime tingimusi aeg-ajalt muuta. Tingimusi muudeti viimati 23. märtsil 2022. Palun vaadake need enne uue ostu sooritamist läbi.

1. Mõisted ja selgitused

2. Garantii

3. Piiratud vastutus

4. Hind

5. Maksed

6. Tarne

7. Riskid ja omandiõigused

8. Transpordi käigus tekkinud kahju

9. Toote kirjeldus

10. Saatedokumentide elektrooniline edastamine

11. Teie õigus leping lõpetada

12. Lepingu täitmise viibimine ja täitmata jätmineE

13. Loovutamine

14. Müügipiirangud

15. Üldsätted