CartOstukorv

Privaatsustingimused

Need privaatsustingimused (privaatsustingimused) kehtivad kõigi Getic SIA (“meie”) ettevõtte veebisaidi (“veebisait”) kasutajate (“teie”) suhtes. Enne tellimuse esitamist lugege ettevõtte privaatsustingimused hoolikalt läbi. Aja jooksul võime privaatsustingimustes muudatusi teha – lugege need enne uute ostude tegemist uuesti läbi.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi “määrus”) lisame oma privaatsustingimustesse kogu vajaliku teabe.

Teie andmete vastutav töötleja:
Nimi: Getic SIA
Rg-kood: 42103042138
Juriidiline aadress: Satiksmes tänav. 6, Liepaja, LV-3401, Läti
Tel.: +371 60 000 888
Email: sales@getic.ee

Määruse kohaselt on isikuandmed igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Kasutades meie veebisaidi teenuseid, annate meile oma isikuandmed, õiguse neid töödelda ja kasutada kooskõlas privaatsustingimustes ja tellimisreeglites (edaspidi reeglid) esitatud sätetega.

Oleme pühendunud oma klientide ja veebisaidi külastajate, sealhulgas teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmisele. Kasutades meie veebisaidi teenuseid, näitate meie vastu usaldust. Me hindame seda usaldust kõrgelt ja tunnustame teie andmete privaatsuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmise tähtsust. Järgime võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet. Väldime selliste isikuandmete nõudmist, kogumist või töötlemist, mis ei ole vajalikud kaupade, teenuste ostmise või teabe saamise eesmärgi saavutamiseks. Me austame teie privaatsust ja teeme kõik endast oleneva, et hoida teie isikuandmeid turvaliselt. Me ei luba saata soovimatuid kirju ja keelame müüa või rentida teie isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress jne). Teavet võib avaldada kolmandatele isikutele ainult seadusliku taotluse, lepingu või teie nõusoleku alusel.

Tellimuse esitamisel või klienditoe poole pöördumisel vastutate teie teabe ehtsuse eest. Kinnitate, et olete vähemalt 16-aastane ja kohustute hoiduma tegevusest, mis on suunatud veebisaidi ohutuse vastu. Me ei vastuta teie esitatud ebaõigete, mittetäielike või ekslike andmete eest. Kasutades meie veebisaiti ja/või ostes tooteid ja/või teenuseid, kinnitate, et olete nendest privaatsustingimustest aru saanud ja nõustute järgima nende muudatusi.

Kui te ei nõustu nende privaatsustingimustega või mõne nendes sisalduva definitsiooniga, ärge kasutage meie veebisaidi teenuseid.

1. Milliseid andmeid me kogume ja töötleme

2. Makseteave

3. Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid

4. Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

5. Andmete edastamine kolmandatele isikutele

6. Kui kaua me teie andmeid säilitame

7. Kuidas on andmekaitse korraldatud

8. Küpsiste kasutamise reeglid

9. Kuidas me küpsiseid kasutame

10. Kasutaja õigused

11. Privaatsustingimuste muudatused